FAQ dotace

Často kladené otázky a odpovědi

Dotace je státní podpora činnosti firmy, organizace nebo jednotlivce. Typicky probíhá v časově omezených cyklech, kdy stát stimuluje vybraná ekonomická odvětví.


Na co přesně tedy dotaci získám?
– konkrétní podporované aktivity jsou průběžně zveřejňovány na internetu (stránky ministerstev, krajů, úřadů a obcí)
– dotaci lze získat pouze na jasně popsané aktivity, s přínosnými cíli, bezchybně sepsané v ŽÁDOSTI O DOTAČNÍ PODPORU

Co lze spolufinancovat z dotačního projektu?
– nákup, stavbu a opravu nemovitostí – domů, výrobních hal, kanceláří, laboratoří, skladů, stájí atd.
– úhradu platu zaměstnanců, kteří PRACUJÍ na DOTAČNÍM PROJEKTU
– nákup služeb třetích stran – pronájem zařízení, výstavních ploch, firem, univerzit, zahraničních subjektů, zkušeben, patentových zástupců, dotačních poradců,
– nákup vybavení – stroje, výrobní linky, počítače, software,

Kdo může žádat o dotaci v ČR nebo EU?

V podstatě každý – IT firma, obkladač koupelen, výzkumný ústav, vynálezce, charitativní organizace, školka, útulek pro zvířata, drobný zemědělec. Požadavky a podporované činnosti se průběžně mění.


Jak a na co přesně dotace slouží?

Na podporu projektů, kde lze PŘEDEM hodnověrně prokázat velký pozitivní dopad na konkrétní skupinu lidí nebo vylepšení ekonomiky REGIONU, STÁTU nebo EU


Lze prokázat, že projekt bude mít přínos?

Velký pozitivní dopad čehokoliv v budoucnosti potvrdíte pouze tak, že prokážete alespoň malý pozitivní dopad stejného v současnosti a zájem skupiny potenciálních klientů.


Jak se pozná dobrý dotační projekt?

 – konkrétní odpověď by vydala na knihu – je to takový projekt, který projde přes hodnotitele do fáze uzavření smlouvy o přidělení dotace s poskytovatelem
– dobrý dotační projekt je jako mapa – představte si, že jste se ztratili na Sibiři a museli tam zůstat žít. Nevíte, kde přesně jste, tak si do mapy zakreslujete alespoň vše, co je kolem Vás – hory, louky, jezera – mapu pořád vylepšujete, až ji jednou s žádostí o pomoc dáte do láhve, kterou hodíte do řeky – komu dopluje nevíte, pokud jste byli pečliví, důkladní a vzdálenosti jste měřili co nejpřesněji to šlo, je malá šance, že Vás někdo podle ní najde.
– pokud s dotacemi začínáte, držte se „když nevím, kudy jít, vezmu s sebou někoho, kdo už tam byl“. Na e-mailu info@startupsmart.cz se můžete kdykoliv zeptat na vše, co Vás zajímá o dotacích.

A kdo vlastně rozhodne, co je dobré?

Je naprosto nutné se ztotožnit s principem výběru projektů k podpoře – na 10-20 stranách stručně a výstižně popíšete, co chcete dělat, proč, komu a na co to bude a kolik jste na to již dali a dáte ze svého. přiložíte studii proveditelnosti Vašeho plánu (= soubor důkazů o tom, že si nevymýšlíte) a předáte Poskytovateli dotace k hodnocení hodnotitelům.


Kdo je hodnotitel projektu?
Projekt hodnotí 2-5 hodnotitelů anonymních hodnotitelů. Vámi dodanou přihlášku dostanou poštou, přečtou ji si a na základě toho, co jste dodal a napsal, rozhodnou ANO/NE, případně přidělí body. Když něco chybí, projekt je vyřazen  – hodnotitel nemá možnost se s Vámi spojit a zeptat se na to, čemu nerozumí. PO PODÁNÍ NELZE NIC UPŘESNIT, DOPLNIT, VYSVĚTLIT NEBO UVÉST NA PRAVOU MÍRU.

Na co dotaci určitě nedostanu?

– Na předražený, nejasný záměr, bez jasných přínosů
– Na projekt bez konkrétních čísel – nákladů, výnosů a reálné předpovědi zisků
– Na projekt, který není v souladu s projektovou výzvou
– Na projekt, narychlo napsaný pouze za účelem získání dotace
– Na nekonkrétní cíle, na domněnky, nerealistické cíle a nepotřebné služby a produkty


Kde najdu podrobnosti o aktuálně dostupných dotacích a dotačních výzvách?
 – V na facebookovém profilu SUS.
– na oficálním dotačním webu ČR – portálu DOTACEEU

NAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?