Dotace na podnikání

JAK SLUŽBA FUNGUJE?

1. INOVAČNÍ AUDIT

pohovor-ico

2. VÝBĚR DOTACE

vyber-dotace-ico-red

3. SEPSÁNÍ ŽÁDOSTI

napsani-zadosti-ico-red

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

podani-zadosti-ico-red

wallclock-80x80-cervena

Délka zpracování závisí na náročnosti tématu, obvykle 25 - 50 pracovních hodin. Žádost obdržíte do 14 - 21 dnů, je třeba objednat minimálně 21 dnů předem, optimální délka přípravy žádosti jsou 4 - 6 týdnů.

documents7-80x80-d63e3e

Služba zahrnuje plnou žádost o rozsahu 25 - 50 stran (dle zadání výzvy). Dále pak všechny přílohy a podání přes elektronický portál instituce, která dotaci poskytuje.

payment-80x80-d63e3e

Kalkulaci provádíme individuálně - podle počtu hodin práce, podle cílové žádané částky, podle rozsahu žádosti a náročnosti tématu, podle podmínek a pravidel zdroje dotace (ČR vs. EU)

ANALÝZA TRHU & KOMERČNÍ POTENCIÁL PROJEKTU

SLUŽBY NA MÍRU:

  • Produktový design
  • Průzkum trhu
  • Mapování konkurence
  • Podnikatelský záměr
  • Oponentní posudek žádosti o dotaci

 

Zakázky realizujeme podle mezinárodně uznávané metodiky QUICKLOOK®, určené ke spolehlivému hodnocení tržního potenciálu podnikatelských záměrů a/nebo celých projektů. Metodiku vytvořili Business Developeři z Akcelerátoru IC2, který působí v Austinu (Texas, USA). IC2 vznikl v roce 1977 jako první podnikatelský inkubátor na světě díky správní radě The University of Texas at Austin a skupině podnikatelů - absolventů školy.

V ČR je v současnosti 5 absolventů prestižního studijního programu CONVERTING TECHNOLOGY TO WEALTH na Texaské univerzitě. Jedním z pětice certifikovaných čechů je i náš Business Developer a Analytik dotačních projektů Mgr. Jan Alán

 

predstaveni-zakaznikovi-ico-red

Průzkum trhu a mapování konkurence

pruzkum-trhu-red-yellow-vzor

K ČEMU JE MAPOVÁNÍ TRHU?
Mapování trhu slouží k prvotnímu pochopení potřeb potenciálního zákazníka. Provádí se formou osobních pohovorů, případně pečlivým dotazníkovým šetřením.
JE MAPOVÁNÍ TRHU TO SAMÉ JAKO PRŮZKUM TRHU?
Není! Mapování poskytne hrubý obrys trhu - je/není zájem trhu + kolik je ochotný klient v případě zájmu zaplatit.
K ČEMU JE MAPOVÁNÍ A PRŮZKUM TRHU U DOTACÍ?
Bez důkazu o zájmu potenciálních klientů o náš produkt nemá projekt šanci na úspěch. Průzkum nebo alespoň mapa trhu je povinnou přílohou většiny dotačních žádostí OP PIK, TAČR, AZV i mnoha dalších.
JAK DLOUHO TRVÁ MAPOVÁNÍ TO TRVÁ A KOLIK TO STOJÍ?
Mapování trhu pro konrétní projekt realizujeme do 10 pracovních dnů od doručení závazné objednávky. Sazba = 500 Kč / hod. Pro začínající podnikatele postačuje mapa, odpovídající ceně 5.000 - 7.000 Kč.

Produktový design

produkt-design-red-yello-ico

CO JE PRODUKTOVÝ DESIGN?
Proces přeměny nápadu v reálné zboží, výrobek i službu.
CO VŠECHNO PATŘÍ DO PRODUKTOVÉHO DESIGNU?
Mapování a průzkum trhu, pochopení zákaznického chování, projektové řízení s cílem dokončit produkt a uvést jej na trh v co nejkratší době (= za co nejméně peněz), příprava propagační kampaně, nalezení prvních zákazníků, lean cyklus = pečlivý sběr dat od prvních zákazníků a finalizace produktu; zajištění distribučních kanálů
A CO FUNDRAISING?
Ano, samozřejmě fundraising do produktového designu patří, jelikož produkt zatím nevydělává avšak je již třeba hradit náklady spojené s jeho budoucím prodejem. Dnes je možné část hradit formou dotací jak z ČR (OP PIK, Inovační a kreativní vouchery), tak z prostředků EU (Horizon 2020 SME Instruments Phase I., II. a především III.)

DOTAČNÍ PROGRAMY 2016

IROP | INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

POPIS & CÍLE PROGRAMU Program je na léta 2014 – 2020 zaměřený na zlepšení regionální dopravní infrastruktury, zkvalitnění veřejných a sociálních služeb a zkvalitnění služeb veřejné správy. KDO MŮŽE ŽÁDAT Malé, střední a velké podniky; Školy a vzdělávací zařízení; Státní instituce KOLIK ZÍSKÁM NA JEDEN PROJEKT Celková výše rozpočet se odvíjí od zvolené Prioritní osy; horní hranice pro

Read More

INTERREG | DOTACE NA PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY

POPIS & CÍLE PROGRAMU Hlavními cíli programu Interreg je plnění horizontálních cílů na poli mezinárodních projektů pro oblasti Věda, výzkum a využití inovační infrastruktury v rámci společného přeshraničního projektu, Ochrana přírody, Kulturní přeshraniční výměna a spolupráce státních organizací. KDO MŮŽE ŽÁDAT Malé, střední a velké podniky; Zemědělci; Výzkumné organizace a Vysoké školy KOLIK ZÍSKÁM NA JEDEN

Read More

OPZ | Operační program ZAMĚSTNANOST

POPIS & CÍLE PROGRAMU Hlavními cíli programu je podpora nových inovativních projektů malých a středních podniků a rozvoj stávajícího portfolia produktů firmy. Naplnění těchto cílů má pak již přímý dopad na plnění horizontálních (H2020) cílů EU – snížení počtů nezaměstnaných absolventů, vyrovnání příležitostí na pracovním trhu pro ženy a muže, podpora vzniku časově flexibilních pracovních míst

Read More

OP PIK | PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

POPIS & CÍLE PROGRAMU Hlavními cíli programu je podpora nových inovativních projektů malých a středních podniků a rozvoj stávajícího portfolia produktů firmy. Naplnění těchto cílů má pak již přímý dopad na plnění horizontálních (H2020) cílů EU – snížení počtů nezaměstnaných absolventů, vyrovnání příležitostí na pracovním trhu pro ženy a muže, podpora vzniku časově flexibilních pracovních míst

Read More

Poslat nezávaznou poptávku na službu